Author: mharenst

HR-partner i Småland är gott gäng konsulter, men vi vill gärna bli fler. Vi på HR-partner i Småland stöttar och hjälper dig till spännande och intressanta uppdrag och projekt under tidsbegränsat tid i olika bolag. Kontakta oss om du söker flexibilitet, frihet och snabb utvecklingsmöjlighet i din karriär. Vi...

När verksamheten växer, ökar kraven på ordning och reda och formalia i organisationen. I små verksamheter räcker det med informella möten, i större måste man börja skapa strukturer för att hålla ihop verksamheten. Tillväxt innebär ibland att företagets grundare och andra nyckelpersoner behöver kompletteras med...

Rebecka Ek 45 år från Värnamo. Har arbetat med Personalfrågor i 20 år. Tidigare i bolag som Peltor, SCA Packaging, DS Smith och nu senast Recticel. I min roll som HR chef har mitt främsta uppdrag varit att stötta organisationer i både strategiska och operativa frågor - framför...

Ledarskapet efter Corona samt generationsskifte i ägarleda företag Frukostmöte 29 september kl. 08:00 – 09:30, Arken Varmt välkommen till HR-partner i Smålands frukostmöte i Arken. Vi bjuder på kaffe och fralla. På frukostmötet kommer du få lyssna till Niclas Helgesson tidigare VD inom flera ägarleda företag. Du...

Hur gör du som företagsledare/chef för att nå fram till dina medarbetare? Ibland kan det kännas som du inte når fram till ditt team eller att teamet inte förstår bolagets mål och strategi. HR-partner i Småland har i samarbete med Skerium Sport & Management börjat titta...

HR-partner i Småland är gott gäng konsulter, men vi vill gärna bli fler.Vi på HR-partner i Småland stöttar och hjälper dig till spännande och intressanta uppdragoch projekt under tidsbegränsat tid i olika bolag.Kontakta oss om du söker flexibilitet, frihet och snabb utvecklingsmöjlighet i din karriär. Vi...

HR-partner i Småland är ett fullserviceföretag när det kommer till personaltjänster (HR-tjänster). HR-partner i Småland kan även vara ett stöd för era chefer när det gäller ert arbete med eramedarbetare. Vi har både erfarenheten och resurser att hjälpa till och stötta ert företag iuppbyggnad av personalprocesser...