Att tänka på innan företaget satsar på hybrid arbetsplats!

Att tänka på innan företaget satsar på hybrid arbetsplats!

Under pandemin är det många som upplevt olika scenarier kring den hybrida arbetsplatsen.
Exempelvis har det blivit mer otydligt vad som förväntas av en, det har blivit svårare att
känna gemenskap med sina kollegor och frustration kan infinna sig när de digitala verktygen
inte alltid fungerar som vi hoppas.

Men, det finns också positiva saker med distansarbete. Exempelvis att livspusslet, med jobb
och familj, nu kan läggas lite enklare.

Hur bör vi då tänka kring arbetsmiljön som följer av den hybrida arbetsplatsen och som på
lång sikt ser ut att bli det nya ”normala”?

Här kommer några förslag och tankar på hur ni som företag kan tänka när ni står i valet och
kvalet gällande den hybrida arbetsplatsen i koppling till arbetsmiljön.

Det är viktigt att varje arbetsgivare gör sin egen bedömning om hybridarbete passar
verksamheten och i så fall på vilket sätt samt i vilken omfattning.

När man har kommit fram till hur man vill ha det, ska en riskbedömning göras.
Den görs bäst i samverkan mellan chef och skyddsombud.
Nedan finns exempel på områden att diskutera inför övergång till hybridkontor.

Diskussionspunkter

Teknik
Finns teknisk utrustning och support för hybridmöten?

Ledarskap
Vilka är utmaningarna för chefer som ska leda både på plats och på distans?

Kommunikation
Hur kan alla inkluderas och känna sig delaktiga?

Teamkänsla
Hur får vi ihop arbetsgruppen när några är på plats och några på distans?

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Sker täta avstämningar mellan chef och medarbetare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Spelregler
När och var ska olika typer av arbete ske? Får man ha videomöten i kontorslandskap?

Möten
Hur tydliggör vi i mötesinbjudan om ett möte är på plats, på distans eller både och?

Möten
Hur tydliggör vi i mötesinbjudan om ett möte är på plats, på distans eller både och?

● Fundera på vilken typ av möten som passar för uppgiften.
● Se till att det är tydligt för alla som ska delta vilken typ av möte det är.

No Comments

Post A Comment