HR-INTERIM

HR-INTERIM

Snabb och rätt HR kompetens när du behöver det!

Vi hjälper dig att få in snabbt en kvalificerad HR-person som kan stödja ditt företag vid lägen som:

  • Behöver täcka upp vid någon typ av ledighet när inte HR finns på plats
  • Drivande av projekt
  • Behov av särskild kompetens
  • Under en rekrytering m.m.
  • När du inte vill anställa

Interims rollen kan innebära antingen en chefsroll eller en specialistroll.

En bild som visar person, personer, inomhus, grupp

Automatiskt genererad beskrivning

Interimchefen är van att snabbt sätta sig in i verksamheten och tar operativt ansvar från dag ett.
Personen kan driva igenom strategiskt viktiga förändringar, stabilisera en orolig organisation eller
bygga upp ett helt nytt team. Ditt behov styr uppdraget. Vårt och interimskonsultens absoluta fokus
är att hjälpa dig i dina utmaningar på bästa möjliga sätt.

En bild som visar person, grupp, personer, restaurang

Automatiskt genererad beskrivning

Att ta in en effektiv specialist är en bra lösning när du vill göra stor skillnad på kort tid. Det kan handla om att
stärka upp ett team, leda ett nischat projekt eller att på kort varsel ersätta en nyckelperson i verksamheten.

Våra interimskonsulter har dokumenterad erfarenhet från tidigare uppdrag vilket gör att de är vana att snabbt
sätta sig in i nya verksamheter. Det brukar också vara väldigt uppskattat att få nya ögon från någon som vet
hur andra företag arbetar. Många gånger öppnar det upp för nya infallsvinklar på utveckling och förbättringar
för hela verksamheten.

För att vi skall kunna ge er det bästa förslaget så har vi arbetat med att bygga upp ett omfattande kontaktnät
inom våra specialistområden. Att kontinuerligt intervjua och hålla kontakten med kompetenta människor med
olika bakgrunder och erfarenheter är vår styrka.

No Comments

Post A Comment