Projektstöd

Organisationsutveckling  

Att förändra och utveckla en organisation krävs både kraft, precision och tid.

I början av en förändring kan det vara både segt och trögt, det kan kännas
som inget vill hända. Lite som att knuffa igång en bil med ett urladdat batteri,
den vill helst inte röra på sig men när den väl har fått upp farten så går allt lättare.
Vi HR-partner i Småland hjälper er med att genomföra strategier för att
åstadkomma ett resultat. För att ta er dit har vi erfarna konsulter inom området
samt vedertagna metoder som kan anpassas utifrån er situation.

Teamutveckling

Genom att använda olikheterna i ett team ökar chanserna att teamet bli både effektivt och
produktivt. Ett vinnande tema bildas oftast när alla får bidra och samverka med sina talanger
och kompetenser. Vi hjälper ert team att utvecklas genom att identifiera styrkor och utmaningar
samt sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling.

Ledarutveckling

Att utveckla ledarna gör att organisationen får en positiv utveckling. I en väld fylld av förändringar
krävs det att organisationen behöver ta sig an nya samt stora utmaningar. Detta gör att det ställs
krav på organisationen och dess ledare. Att satsa på era ledare med ledarutveckling ger dem de
verktygen att bli bättre på att hantera utmaningar de kommer ställas inför.

Medarbetarutveckling
Under flera år har det visat sig att engagerade och motiverade medarbetare utgöra framgång och
välmående för företagets utveckling.

HR-partner i Småland ger er verktygen samt praktiska metoder som ni direkt kan använda. Målet är
att få medarbetarna att känna sig motiverade samt att de känner att de kan påverka sin situation.

Viktigt är att utgå från medarbetarnas specifika utmaningar och mål.

Bollplank / coaching

Ibland händer det att känslan av att fastna eller saker på jobbet går trögt. Du kanske känner att du
inte hittar vilken riktning du skall ta för att lösa visa frågor samt komma på rätt väg för att nå målet.
Oftast har du svaren inom dig men kan ha svårt att se dem eller förstå dem.

Våra erfarna coacher kan hjälpa dig att bena ut frågeteckna samt hitta de pusselbitar som hjälper
dig att hitta svaren för att närma dig ditt mål.

Exempel på nya utmaningar:

  • Hitta ett nytt arbete internt och/eller externt
  • Utvecklas i befintlig roll
  • Start av egen verksamhet
  • Studier