Attraktiv och säker arbetsmiljö – en viktig förutsättning för Employer Branding.

Attraktiv och säker arbetsmiljö – en viktig förutsättning för Employer Branding.

Att som arbetsgivare erbjuda sina medarbetare en säker och attraktiv arbetsmiljö bidrar till att skapa
ett attraktivt och hållbart företag.

Dålig eller riskabel fysisk och psykosocialarbetsmiljö får unga människor att välja bort ett arbete.

Att chefer och ledare är utbildade när det gäller arbetsmiljöfrågor ger organisationen möjlighet att
riskbedöma sin arbetsmiljö och utveckla den till en mer attraktiv och säker arbetsmiljö, vilket också
bidrar till att företaget når sina mål.
   

Ge era chefer, arbetsledare och skyddsombud verktyg för att kunna undersöka, riskbedöma, åtgärda
och kontrollera så att

verksamheten kan erbjuda medarbetarna säkrar en bra och säker arbetsmiljö.

Bifogat finns inbjudan till vårens BAM-utbildning.

Datum för utbildningen är 11 april, 22 april och 22 maj.Mer information finns i den bifogade inbjudan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.