Din egen HR

Din egen HR

När verksamheten växer, ökar kraven på ordning och reda och formalia i organisationen. I små verksamheter räcker det med informella möten, i större måste man börja skapa strukturer för att hålla ihop verksamheten. Tillväxt innebär ibland att företagets grundare och andra nyckelpersoner behöver kompletteras med mer administrativt fokuserade personer.


Ofta är det någon inom ekonomi eller produktion som tar sig an HR-frågorna. Det kan fungera ett tag. Men ju mer företaget växer, desto svårare blir det att kombinera flera roller och att ägna nödvändig tid och fokus åt personalfrågorna.

Med din egen HR kan ditt företag få till exempel stöd med:

 • Personalvård
 • Rehabiliteringsfrågor
 • Diskrimineringsfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisationsförändringar
 • Fackliga förhandlingar
 • Kompetensutvecklingsfrågor
 • Hantera besvärliga medarbetar
 • Krishantering
 • Skapa eller få ordning på er personalhandbok
 • Ta fram anställningsavtal
 • Stöd för utvecklingssamtal

  Som kund hos oss HR-partner i Småland får du tillgång till vår specialistkompetens i ett abonnemang i en omfattning som passar dina behov. Självklart har du din egen rutinerade HR-person som känner dig, som kan din affär och dina behov, som leder arbetet. Tillsammans med vårt team får du tillgång till både bredd och djup och klart kostnadseffektiva lösningar för motsvarande kompetens.

Vi på HR-partner i Småland garanterar dig tillgänglighet utifrån den omfattning vi kommer överens om.  Vi skräddarsyr en lösning för ditt företag som garanterar effektivitet och resultat. Du kan när som helst utöka eller minska omfattningen, beroende på vilket behov din verksamhet har för tillfället.

Skulle du vilja veta mer ta gärna kontakt med någon av våra kundansvariga.

Kontakt No Comments

Post A Comment