Din egen HR

Egen HR specialist!
Genom att prenumerera på timmar hos oss täcker vi upp den HR-kompetens som ni
behöver och vi garanterar att det ger resultat för din organisation. Med våra
specialistlösningar matchar vi HR-konsulter för en specifik funktion eller tjänst.
Vi arbetsleder vår egen personal och ansvarar för processer och kvalitet.
När du använder oss som din HR-avdelning får du en ansvarig HR-konsult
hos oss men också kompetens från hela vårt nätverk.

Stöd till personalansvarig

Vid tillfälle då det finns en person på företaget som ansvarar för personalfrågorna,
så kan vi som HR stöd hjälpa denna person utifrån vår breda och djupa erfarenhet
av HR-området.
Här kan det handla om att stödja så:

• Att policy & riktlinjer finns på plats
• Att bygga upp ett lätt hanterligt system eller komplettera för att hitta regler och
riktlinjer (personalhandbok)
• Hjälpa ansvarig att kunna möte företagets chefer och ledning i olika relaterande
HR-frågor.
• Titta projekt för att bygga upp processer och planer för att attrahera, rekrytera,
behålla personal samt avveckla.

Stöd till HR

Stöd till företagets HR kan innefattas av olika delar beroende behov som tex:
• Coaching eller bollplank
• Ge råd i framtagning av nya HR-system samt vad som skulle behövas
• Råd i företagsgemensam HR-strategi och företagskultur
• Stötta i organisationsstruktur och strategisk förändring