Ny samarbetspartner inom HR

Ny samarbetspartner inom HR

Rebecka Ek 45 år från Värnamo. Har arbetat med Personalfrågor i 20 år. Tidigare i bolag som
Peltor, SCA Packaging, DS Smith och nu senast Recticel.

I min roll som HR chef har mitt främsta uppdrag varit att stötta organisationer i både
strategiska och operativa frågor – framför allt som stöd till verksamhetens chefer inom
områden som rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, löneprocessen,
introduktion/avslut, kompetensutveckling, hälsa, arbetsrätt/förhandlingar och många andra
frågeställningar som rör HR.

För mig är det viktigt att i tätt samarbete med företagsledningen definiera långsiktiga mål
och lägga en plan för hur vi når dem genom att hitta rätt man på rätt plats, bygga team och
coacha personal genom förändring. Jag har alltid haft ett starkt fokus på både människan
och affären – företagskulturen är lika viktig som teknisk utveckling för att nå lönsam tillväxt.
Det handlar om att se helheten och hur allt hänger ihop.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.