PSYKISK OHÄLSA, HUR KAN VI MOTVERKA DEN NÄR DEN UPPKOMMER I DISTANSARBETET?

PSYKISK OHÄLSA, HUR KAN VI MOTVERKA DEN NÄR DEN UPPKOMMER I DISTANSARBETET?

Visst kan arbetslivet bli stressigt ibland. Under våren 2020 och framåt var det många som fick ställa om och börja arbeta hemifrån eller bli korttidspermitterade. Utifrån denna omställning var det flera som kände både höga krav samt rädsla och oro för att missta sitt jobb. Vissa har känt av olika nivåer av psykisk ohälsa genom längre tid av distansarbete. Som arbetsgivare och chef är det viktigt att uppmärksamma dessa indikationer hos medarbetarna, innan det går för långt.

Här är tio varningssignaler du bör vara uppmärksam på både som arbetsgivare, chef och medarbetare:

 1. Medarbetare som glömmer och tappar ord
 2. Hög förekomst av sjukskrivningar
 3. Huvudvärk och muskelspänningar
 4. Tvivel på egen kompetens
 5. Nedsatt immunförsvar
 6. Irritation och nedstämdhet
 7. Social tillbakadragenhet
 8. Mycket övertidsarbete
 9. Brist på initiativ
 10. Sårigheter att passa arbetstider


Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsa i världen. Vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa och konsekvenserna kan bli allvarliga. Var uppmärksam på förändringar i medarbetare och kollegors beteende – och ta hand om varandra!

När psykisk ohälsa uppkommer är det viktigt att uppmärksamma det i tid för att kunna hjälpa både chefer och medarbetare. Under pandemitiden är det extra viktigt att uppmärksamma detta, då medarbetarna till största del ”göms” bakom en datorskärm.

Att tänka på som arbetsgivare

Var vaksam på signalerna. Se till att både ditt team och du får rätt stöd. Genom att göra insatser i tid kan du minska behov av rehabilitering och förebygga djupare effekter.

Men tänk plan, kontinuitet, uppföljning – inte engångsinsats. Det är värdefullt att ta tag i nedanstående punkter direkt:

 • Risk- och konsekvensanalys av potentiell psykisk ohälsa hos medarbetarna, identifiera grupper eller individer som löper störst risk.
 • Plan för hur det ska hanteras och förebyggas.
 • Se över kompetens och verktyg för att se signaler.
 • Säkerställ rutiner för att följa upp medarbetare på distans.
 • Skapa system för akuta stödsamtal för medarbetare som behöver det.


Vad kan jag som chef tänka på för att stötta mina medarbetare?

Se till att prata regelbundet med medarbetarna för att höra hur de mår och ha ett empatiskt bemötande – dels kognitivt, genom att du lyssnar in och låter medarbetaren tala till punkt, utan att komma med direkta lösningar, dels emotionellt genom att signalera att du faktiskt vill lyssna och bryr dig om personen.

Att mötet sker via tekniska hjälpmedel, som gör det lite svårare att uppfatta nyanser i kroppsspråk och tonfall, är inget som ska avskräcka från att våga ta upp svåra saker.

Experimentera dig fram tills du hittar något som fungerar. Låt samtalet ta tid och var inte rädd för tystnaden. Som chef kan du anstränga dig för att se rakt in i kameran för att verkligen möta medarbetaren på andra sidan skärmen.

Genom att finnas och uppmärksamma varandra kontinuerligt, även om vi sitter hemma eller är på arbetsplatsen, möjliggör vi förebyggandet av psykisk ohälsa samt risken för rehabilitering.

Källor:
https://feelgood.se/aktuellt/upptack-och-forebygg-psykisk-ohalsa-i-coronakrisens-spar
https://www.almega.se/2020/12/forebygg-risk-for-psykisk-ohalsa-vid-distansarbete/

Anders Härenstam

VD Härenstam & Partners AB – din HR-partner

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.