Har dina chefer och skyddsombud tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö?

Har dina chefer och skyddsombud tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö?

Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ställer krav på att chefer ska ha god kännedom om reglerna i
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

BAM-utbildningen, som är framtagen av arbetsmarknadens parter, ger grundläggande kunskaper i lagar och bestämmelser om arbetsmiljön.
Utbildningen ger metoder och kunskaper för att jobba med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.
Deltagarna får förståelse för arbetsmiljöns betydelse för medarbetare, företag och samhälle.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra fackliga företrädare men är en bra utbildning för ledningsgruppen när det gäller arbetsmiljö.

Under 2023 är det möjligt för de som är anslutna till AFA och har kollektivavtal att ansöka om bidrag på upp till 70% av deltagarkostnaden om både chefer och skyddsombud
utbildar sig tillsammans (upp till 50% om det är enbart chefer/ledare).

Bergström Utvecklingskonsult är godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkring och kan hjälpa till med ansökan.


Läs mer om utbildningen i den bifogade presentationen där också datum för utbildningen finns med.

Vi kan även erbjuda företagsinterna arbetsmiljöutbildningar. Hör av Er så tar vi fram ett upplägg som passar er verksamhet.
No Comments

Post A Comment